ZARZĄD GŁÓWNY

Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych "Energetyka i Środowisko"

Prezes Zarządu:
dr inż. Tadeusz Żaba
Wiceprezes Zarządu: prof. dr hab. inż. Andrzej Kusz
Wiceprezes Zarządu: inż. Edward Olesiński
Wiceprezes Zarządu: mgr inż. Władysław Skalny
Członek Zarządu: mgr inż. Marek Tomaszewski
Sekretarz Zarządu: mgr inż. Krzysztof Turek

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:
mgr inż. Jerzy Piela
Zastępca Przewodniczącego: mgr inż. Jerzy Kieli
Sekretarz: mgr inż. Andrzej Sokulski

RADA KRAJOWEJ FEDERACJI

Przewodniczący Rady Krajowej:
dr inż. Marek Wiśniewski