Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na rynku Unii Europejskiej

O publikacji i autorze

wydawnictwo federacja energetyka i środowisko Publikację poświęcono analizie funkcjonowania na rynku współczesnego wytwórcy energii elektrycznej i ciepła włączonego w dokonujący się w Europie proces liberalizacji elektroenergetyki. Taka analiza jest niezbędna w procesie dostosowania strategii krajowych przedsiębiorstw wytwórczych do funkcjonowania w gospodarce rynkowej oraz w warunkach postępującej prywatyzacji sektora elektroenergetyki. Problematyka przedstawiona w publikacji jest bardzo rozległa, zatem największą uwagę zwrócono na te zagadnienia, które zdaniem autora mogą okazać się pomocne uczestnikom rynku energii elektrycznej i ciepła w bieżącej działalności oraz w formułowaniu strategii rozwoju. Wiodącą rolę w procesie restrukturyzacji energetyki odgrywają przepisy prawa wyznaczające ramy regulacyjne działalności przedsiębiorstw energetycznych na jednolitym wewnętrznym rynku energii. Zasadnicze znaczenie mają również te elementy funkcjonowania wytwórcy, które rzutują na efektywność ekonomiczną wytwarzania energii: sprawność przetwarzania energii chemicznej paliwa decydująca o jednostkowych kosztach zmiennych, koszty stałe, straty energii i koszty rozruchowe, niezawodność wytwarzania energii, nowoczesność rozwiązań technologicznych. Funkcjonowanie na rynku energii wymaga sprawnego zarządzania ryzykiem w elektroenergetyce. W strategii rozwoju światowej energetyki szczególne miejsce zajmuje zagadnienie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Potwierdzają to wdrażane strategie dotyczące między innymi: energii odnawialnej, ograniczania zużycia zasobów nieodnawialnych i emisji do środowiska, poprawy efektywności energetycznej.

dr inż. Henryk Majchrzak

dr inż. Henryk Majchrzak

Absolwent Politechniki Śląskiej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dwudziestoletni staż pracy w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Opole, kolejno na stanowiskach: prowadzenia ruchu, eksploatacji i najwyższego kierownictwa elektrowni. Wieloletni pracownik Instytutu Elektrowni i Systemów Pomiarowych w Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, dotyczących: ekonomicznej i ekologicznej efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, przystosowania elektrowni do udziału w regulacji częstotliwości, mocy czynnej, napięcia oraz mocy biernej w europejskim systemie elektroenergetycznym, technologii uruchomień i odstawień bloków energetycznych oraz związanych z tym kosztów i strat energii, rozwoju europejskiego rynku energii elektrycznej i ciepła. Członek Komisji Energetyki oraz Metrologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach.