Członkowie Federacji

 1. STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW
  26-600 RADOM, ul. Żeromskiego 75
  Tel/fax: +48 48 381 52 73
  Tel/fax: +48 48 381 52 31
  Strona www: http://spe.org.pl
  E-mail: zg@spe.org.pl

 2. LIGA OCHRONY PRZYRODY
  00-355 Warszawa, ul. Tamka 37/2
  Tel.: +48 22 828 81 71,
  Fax: +48 22 828 65 80,
  Strona www: http://lop.org.pl
  E-mail: zg@lop.org.pl,

 3. STOWARZYSZENIE OSZCZĘDNEGO UŻYTKOWANIA ENERGII SOUE
  60-348 Poznań, ul. Skarbka 2
  Tel: +48 61 865 80 39,
  Tel/fax: +48 61 861 41 99,
  Strona www: http://soue.pl
  E-mail: soue@wp.pl

 4. TOWARZYSTWO GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ LUBLIN
  20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 50A
  Tel: +48 81 461 06 05,
  Fax; +48 81 532 26 99,
  E-mail: tge@icn.pl

 5. POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYKI SŁONECZNEJ PTSE-ISES
  00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25
  Tel: +48 22 234 52 27
  Strona www: http://itc.pw.edu.pl
  E-mail: dchwied@itc.pw.edu.pl

 6. STOWARZYSZENIE INICJATYW ENERGETYCZNYCH
  26-600 Radom, ul. Jastrzębia 9/16

 7. STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA
  01-141 WARSZAWA, UL. WOLSKA 84/86 LOKAL 216
  Tel: +48 22 632 15 23
  Fax: +48 22 632 34 71
  Strona www: http://sntchik.pl